· La portavoz municipal de Cs, Olga Louzao, anunció que propondrá al pleno un paquete de medidas para lograr este objetivo que incluyen acciones como adaptar la ordenanza municipal  ala normativa autonómica y estatal, difundir una guía para simplificar la tramitación burocracia, elaborar un mapa de zonas en riesgo y habilitar una línea de ayudas para dinamizar la iniciativa particular

La portavoz municipal de Cs, Olga Louzao, anunció esta mañana que su grupo instará al pleno a aprobar un paquete de medidas que tiene por objetivo dinamizar la rehabilitación. «Lugo é a terceira cidade de España con máis vivendas baleiras, un 20% do total existente. Case un 40% das vivendas actuais ten unha antigüidade superior aos 40 anos, e aproximadamente, 3.000 superan os 50 anos. Estes son motivos  que fan máis que xustificable que esta administración se involucre na recuperación da habitabilidade de moitas destas vivendas, que non contan cunhas condicións minimamente dignas e causan un efecto nocivo sobre a convivencia en moitos dos nosos barrio así como en determinadas áreas do casco histórico», afirmó la edila de la formación naranja.

Cs plantea un conjunto acciones para evitar que los barrios de la ciudad sigan avanzando en su degradación y que permita recuperar zonas residenciales emblemáticas de nuestra ciudad poniendo coto así a los crecientes problemas de conviviencia vecinal. Louzao explico que es necesario adaptar la ordenanza municipal  a la normativa autonómica y estatal, difundir una guía para simplificar la tramitación burocracia, elaborar un mapa de zonas en riesgo para fijar prioridades de actuación y habilitar una línea de ayudas para dinamizar la iniciativa particular. «A conservación e rehabilitación da cidade, coa conseguinte recuperación dos seus espazos degradados e da habitabilidade das vivendas ten que formar parte do proxecto político desta administración dun xeito global, porque abrangue a varias e distintas áreas, fixando cales son os obxectivos prioritarios nesa recuperación  e utilizando os medios económicos precisos e os mecanismos que a lei lle ofrece», señaló.La portavoz municipal  considera que el Concello de Lugo no peude permanecer al margen deu no de los mayores problemas que vive nuestra ciudad y criticó la actitud mantenida por Lara Méndez desde su llegada a la alcaldía en 2015 a quien acusa de ingnorar este problema. «É inadmisible que Méndez sega a inhibirse este problema que golpea a moitas zonas da cidade. Sempre se está a aescvudar en que a política de vivenda é da Xunta pero o urbanismo é unha competencia municipal, polo que ela e a grande responsable de que hoxe sexamos a terceira cidade do estado con máis casas baleiras», aseguró.

Ayudas, mayor asesoramiento técnico y convenios con la banca

Louzao considera que la habilitación de una linea de ayudas extensible a otras zoans de la ciudad más allá de las axistentes para el casco histórico son una inversión estratégica que ayudaaboga por una mayor asesoramiento técncio a los vecinos,  lograr convenios con la banca para«Para o fomento deste tipo de actuacións o Concello debe colaborar tanto no asesoramento técnico sobre as obras, e facilitando que todas as licenzas, autorizacións e axudas con esta finalidade se poidan tramitar de xeito conxunto. Non tería sentido amosar un firme compromiso en materia de rehabilitación, se a tramitación alóngase no tempo, sendo máis un atranco que un incentivo. E tamén debe crear un fondo económico de axudas directas para a realización destas obras, fixando os requisitos para acceder as mesmas. Axudas que poderán complementarse, se así se considera, coa firma de convenios por parte de esta administración con institucións públicas e privadas que poidan mellorar a financiamento dos particulares», concluyó.